joi, 13 decembrie 2007

MAGIC NUMBERS 8

Sfatul înţelepţilor

Trăia de mult un înţelept pe nume Hasen Said, despre care mersese vestea în toată lumea. Oamenii îl numeau Înţeleptul-între-înţelepţi.
Şi cum pornise el prin lume, ajunsese într-o bună zi la curtea unui sultan, unde fu primit cu toată cinstea ce i se cuvenea.
Sultanul îl ospătă, îl găzdui, iar într-una din zile îi spuse:
- Treburile ţării le conduc având lângă mine întotdeauna Sfatul înţelepţilor. În Sfatul acesta am ales doisprezece oameni, despre care se spune că ar fi cei mai luminaţi la minte din întreaga ţară. Totuşi, prea-înţeleptule Hasen, n-ai putea să pui tu Sfatul la o asemenea încercare, pe care s-o poată dezlega numai dacă fiecare va dovedi o înţelepciune demnă de încrederea pe care le-am acordat-o?
Hasen Said se gândi puţin şi rosti:
- Bine, adună-ţi Sfatul.
Când întregul Sfat al înţelepţilor se strânse în sala tronului, Hasen li se adresă astfel:
- O, înţelepţilor, stăpânul nostru, Sultanul, v-a adunat aici ca să arătaţi întreaga strălucire a minţii voastre prea luminate. Slugile au pus în faţa voastră câte o cutie. Toate cutiile sunt la fel. În săculeţul acesta am douăsprezece pietre preţioase: unele sunt rubine, altele - smaralde. Eu o să vă rog ca fiecare dintre voi, pe rând, să iasă o clipă din sală, iar în absenta lui o să-i pun în cutie fie un rubin, fie un smarald.
Şi Hasen Said îl invită pe primul dintre înţelepţi să părăsească sala. Lui îi puse un rubin. Următorilor doi le puse câte un smarald.
Astfel, ieşiră unul după altul toţi înţelepţii, iar pietrele cele scumpe fură puse, una câte una, în cutii.
Când reveni in sala ultimul înţelept, Hasen le spuse:
- Fiecare dintre voi a văzut ce fel de piatră am pus în cutia celorlalţi, dar nici unul nu ştie ce se află în cutia lui. Dacă voi sunteţi cu adevărat înţelepţi, dacă ochii şi memoria nu vă înşeală, nimic nu vă va împiedica să îndepliniţi rugămintea mea: toţi cei în a căror cutii li s-a pus câte un smarald, să ia cutiile şi să le pună la picioarele sultanului.
Aşa grăi Înţeleptul-între-înţelepţi, totuşi cei cărora li se adresase rămăseseră nemişcaţi la locurile lor.
Sultanul se făcu roşu de mânie şi dădu poruncă să fie izgoniţi din palat toţi cei ce făceau parte din Sfatul înţelepţilor, dar Hasen îl opri:
- Nu te pripi, Măria ta. Şi eu aş fi făcut întocmai ca ei.
Peste zece minute Hasen li se adresă din nou înţelepţilor:
- Cel ce are în cutia lui un smarald, să aducă cutia cu preţioasa piatră la picioarele sultanului!
Aceeaşi linişte, nimeni nu făcu nici măcar un gest. Hasen repetă invitaţia la fiecare zece minute, iar când se împlini un ceas de la prima rugăminte, o parte dintre înţelepţi se ridicară şi aduseră cutiile sultanului.
Acesta le deschise - înăuntrul lor, numai smaralde. Ceru să vadă şi cutiile celor ce rămăseseră la locurile lor. Toţi aveau numai rubine. Şi trebuie să mai spunem ca în tot acest ceas, nici unul dintre înţelepţi nu scoase o vorbă, nu întrebă nimic.
- O, Măria ta, zise Hasen după ce se încheie încercarea, poţi fi mândru: în Sfatul tău stau numai oameni care merită să poarte titlul de înţelept.
Şi, luându-şi rămas bun de la toţi, plecă pe drumul său.
Povestea se termina aici. Pe dumneavoastră însă vă invităm să o continuaţi, arătând câte smaralde a pus Hasen Said în cutiile înţelepţilor şi cum au ghicit fiecare dintre aceştia ce piatră se afla în faţa lui?

Sursa: Dan LAZARESCU - "PALEOARITMETICA si alte probleme de logicã"
SOLUŢIA PROBLEMEI

La prima întrebare, dacă ar fi fost doar unul atunci el ar fi ieşit că şi-ar fi dat seama că din moment ce nu a văzut pe altcineva cu smarald el are smarald.

La a doua întrebare (deja toţi şi-au dat seama că sunt cel puţin doi care au smarald) dacă ar fi careva care a văzut doar unul ar deduce că şi el trebuie să aibă şi ar ieşi la a n-a întrebare (deja toţi şi-au dat seama că sunt cel puţin n care au smarald) deci cei care au văzut n-1 smaralde ies afară

Deci au fost 7 strigări.

Deci sunt 7 smaralde.

SMILE WITH ME 8

Două blonde stau de vorbă.
Prima îi spune celeilalte:
- Ştii, ieri mi-am făcut testul de sarcină!
Cealaltă, foarte curioasă:
- Şi au fost grele întrebările?Datorită întreruperii accidentale a curentului electric într-un supermarket au rămas blocate temporar 4 persoane: doi bărbaţi într-un lift şi două blonde pe scările rulante...Un băieţel privea atent la un preot care-şi repara gardul de la grădină.
- De ce mă priveşti aşa de atent, fiule?
- Vreau să aflu ce zice un preot când îşi dă cu ciocanul peste
degete!- Ospătar, am vărsat din greşeală toată sarea din solniţă în supă.
- Nu vă faceţi griji, domnule, vă aduc imediat altă solniţă.- Mihai!!! Trezeşte-te!!! Auzi? Scârţăie un şoricel!!
- Şi ce, vrei să mă duc să-l ung?- Ce-i cu dumneata??? Eşti orb??? îl întreabă pe şofer pietonul pe care acesta tocmai l-a lovit cu maşina.
- Cum adică orb??? Nu vezi că te-am nimerit?Două flori de câmp cresc alăturat.
- Te iubesc, îi şopteşte una celeilalte.
- Şi eu te iubesc! Eşti de părere să anunţăm o albină?Vine o blondă la RomTelecom şi, după ce aşteaptă la rând vreo 3 ore, ajunge în sfârşit şi îi spune funcţionarei:
- Aş dori un cui pentru telefon.
- Poftim?!
- Vă rog să-mi daţi un cui pentru telefon.
- Domnişoară, nu aveţi aviz de plată?
- Nu, eu am plătit, vreau doar un cui pentru telefon.
- Domnişoară, nu înţeleg, cum adică un cui pentru telefon?!
- Păi da, că am avut telefonul defect...
- Şi l-au reparat?
- Da! Imediat!
- Şi atunci care e problema dumneavoastră?!
- Păi, am întrebat dacă funcţionează şi mi-au spus că da. Şi am întrebat dacă pot să dau telefon. Şi mi-au spus că da, dacă am cui.Vine un moşuleţ de 80 de ani la doctor.
- Domnule doctor, mâine o să mă însor!
- Bine, moşule, câţi ani are mireasa?
- 21...
- Doamne, trebuie să vă avertizez, orice activitate sexuală ar putea fi mortală!!
Moşuleţul stă un pic pe gânduri şi răspunde:
- Bine, dacă moare... moare!