vineri, 4 ianuarie 2008

MAGIC NUMBERS 22

ÎNŢELEPTUL ŞI SPÂNZURATUL

Zice-se că în vremurile de demult trăia un împărat orgolios nevoie mare.
Se credea cel mai puternic şi mai deştept om din lume şi se mânia nespus numai la gândul că ar putea exista cineva mai grozav ca el.
Şi iată că, din gură în gură, ajunse zvon la urechile lui că pe undeva vieţuia un înţelept foarte ager.
Împăratul, vrând să se descotorosească de el, porunci ca înţeleptul să fie grabnic întemniţat şi judecat pentru o pricină scornită.
Fără să zăbovească prea mult, judecătorii l-au condamnat pe înţelept la moarte.
Adus în faţa tronului, împăratul i-a spus trufaş:
- Alege-ţi singur moartea. Vei fi spânzurat ori doreşti să ţi se taie capul?
- Nu doresc nici una nici alta, zise înţeleptul, dar n-am încotro. Totuşi, mărite împărate - continuă el - aş vrea să-mi împlineşti, aşa se obişnuieşte, o ultimă dorinţă: să-mi aleg singur moartea. Voi rosti câteva cuvinte. Daca le vei considera drept un adevăr, atunci să mi se taie capul; dacă, dimpotrivă, vei găsi că cele spuse exprimă un neadevăr, atunci să porunceşti moartea prin ştreang.
- Mă învoiesc! - zise îndată împăratul, vrând să arate celor din jur că ştie să respecte ultima dorinţă a condamnatului.
Iar condamnatul a rostit nu mai mult de trei cuvinte şi ... a scăpat cu viaţă! Care au fost cuvintele salvatoare?


SOLUŢIA PROBLEMEI
Cuvintele salvatoare au fost: " Voi muri spânzurat! " Potrivit înţelegerii, împăratul a fost pus în imposibilitate să-l omoare pe înţelept şi iată de ce:
Învoiala era ca, în cazul când spune un adevăr, înţeleptul să fie decapitat, iar dacă spune un neadevăr, să fie spânzurat. Există două alternative:
Împăratul să considere drept adevăr spusele condamnatului.
Ar urma deci să-l decapiteze. Decapitându-l însă, afirmaţia "Voi muri spânzurat" devine un neadevăr.
Împăratul să considere drept adevăr spusele condamnatului drept un neadevăr.
În acest caz, potrivit învoielii, înţeleptul trebuia spânzurat, spusele sale se adeveresc şi, în această alternativă, urmează să fie ucis prin tăierea capului!

Niciun comentariu: