sâmbătă, 5 ianuarie 2008

MAGIC NUMBERS 23

ÎNTREBARE CU TÂLCA fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi nu s-ar povesti.
Plecase Făt-Frumos la drum lung să găsească izvorul apei vii.
Tot mergând şi iarăşi mergând, fără odihnă, ajunse la o fântână lângă care stătea un moşneag însetat.
Coborî inimosul în fântână, îi dădu moşneagului să bea, iar drept răsplată acesta îi arătă încotro să se îndrepte pentru a ajunge unde voia.
Şi îl mai povăţui moşneagul pe fecior să aibă mare grijă atunci când va trece prin Pădurea fermecată, întrucât acolo va fi în mare primejdie să se rătăcească.
- Întreba-voi pe unul ori pe altul, om sau lighioană - răspunse degrabă Făt-Frumos.
- Degeaba vei întreba - i-o tăiase moşneagul. În acea pădure sunt două feluri de vietăţi. Unele îţi vor arăta calea cea bună, iar altele, slujitoarele zmeului, vor încerca să te rătăcească, răspunzându-ţi tocmai pe dos la întrebarea pusă. Or, n-ai de unde şti care-s fiinţe bune şi care-s rele.
Făt-Frumos mulţumi moşului şi porni mai departe la drum până ce ajunse în Pădurea fermecată.
- Încotro este drumul spre izvorul apei vii? - întrebă Făt-Frumos pe prima fiinţă întâlnită.
- Iată, într-acolo! îi răspunse aceasta.
Dar Făt-Frumos nu ştia pe unde s-o apuce.
Dacă-i fiinţa bună, atunci mi-a arătat drumul adevărat - socoti el.
Dar dacă-i dintre cele rele, atunci mi-a răspuns tocmai pe dos.
Aşa că s-a aşezat pe o buturugă să chibzuiască.
N-a zăbovit prea mult însă, pentru că pe dată i-a venit în minte ce anume întrebare să pună următorului întâlnit, astfel încât - fie că aceasta spune adevărul, fie că-l întoarce pe dos - să fie totuşi drumul cel bun.
Care este întrebarea cu tâlc?

SOLUŢIA PROBLEMEI
Făt-Frumos a pus primului întâlnit următoarea întrebare:
"Dacă ţi-aş cere să-mi arăţi drumul spre apa vie, încotro m-ai îndrepta?"

În cazul când cel întrebat spune adevărul, el arată, firesc, drumul cel bun.
Dar să vedem ce se întâmplă dacă fiinţa întâlnită este din aceia care dau răspunsul tocmai pe dos.

Dacă Făt-Frumos ar întreba simplu: "Care este drumul spre apa vie?" - acesta l-ar îndruma greşit.
În cazul când spre apa vie drumul ar porni-o, bunăoară, spre dreapta, fiinţa i-ar spune, dimpotrivă, că trebuie să o ia la stânga.

Însă Făt-Frumos nu întreabă aşa, ci spune "Dacă ţi-aş cere să-mi arăţi drumul spre apa vie, încotro m-ai îndruma?"
La această întrebare fiinţa care răspunde tocmai pe dos nu poate indica drumul spre stânga, deoarece ar însemna să recunoască că l-ar fi trimis spre stânga în cazul întrebării simple "Care-i drumul spre apa vie?" Iar această recunoaştere ar însemna un adevăr. Deci ea va răstălmăci acest adevăr şi va spune "spre dreapta", adică tocmai drumul bun!

Niciun comentariu: